Sivas Mermer Köyü Resmi Sitesi

Gürlevik Dernekler Federasyonu Aile’sine Katılım Sağladık

Sivas Gurlevik Dernekler Federasyonu
GUR-FED
Sivas İli ve Hafik ilçesine Bağlı 23 Köy Derneğinin Kuruculuğunu yaptığı Kısa vadede 30 Uzun vadede 50 Köy Derneğinin Birlikteliğini sağlamak ve Yöre Halkının Sıkıntılarına Çözüm Aramak için Kurulmuştur