Sivas Mermer Köyü Resmi Sitesi

Hıdırellez Bayramınız kutlu olsun

Anadolu coğrafyasında ve Türk dünyasının bir çok yerinde 5 Mayıs gecesini 6 Mayısa bağlayan gece Hıdırellez Bayramı olarak bilinmektedir.
 ‘’Halk arasında kullanılan takvime göre eskiden yıl ikiye ayrılmaktadır: 6 Mayıstan 8 Kasıma kadar olan süre “Hızır Günleri” adıyla yaz mevsimini, 8 Kasımdan  6 Mayısa kadar olan süre ise “Kasım Günleri” adıyla kış mevsimini oluşturmaktadır. Bu yüzden 6 Mayıs günü kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başladığı anlamına geldiği için bu kutlanıp, bayram yapılacak bir olaydır. Hıdrellez günü Rumi takvime göre Nisanın 23. günü, miladi takvime göre Mayısın 6. Günüdür’’(ARTUN Erman)
 Nevruz gibi  Bahar şenliği ve tabiat bayramları kategorisinde yer alan Hıdırellez; yüz yıllardan beri Türk halkı tarafından kutlanmaktadır. Kökeni Orta Asya’dan gelen Hıdırellez şenliğinde halk tarafından Şamanizm ve doğayla ilgili bir çok farklı ritüeller uygulamaktadır.  Aslında Göçebe ve avcılık hayatından yerleşik hayatına geçiş yapan  insan, toprakla bağını güçlendirerek ekim-biçim aylarına kutsallık atfederek bolluk-bereketi sağlamak, nazar, kötü güçler ve doğal afetlerden korunmak için inançlarını bir gelenek haline getirerek bu aylarda belli başlı ayinler icra ediyorlardı. Türkler İslamiyeti kabul ettikten sonra,zaman aşamasıyla 6 Mayısta yapılan şenliğin, içerikliği fazla değişikliğe uğramadan Hıdırellez adını alarak günümüze kadar varlığına devam etmiştir. Hıdırellez , Hıdır ve İlyas anlamına gelmektedir. İnançlara göre 5 Mayıs gecesinde Hıdır ve İlyas peygamber göklerde buluşup ve insanların dileklerini gerçekleştirmek için yer yüzüne iniyorlar. Bu geceye özel, Kısmet, şans, şifa, sağlık, bereket, bolluk, mal, mülk ve servetin gelmsi için halk tarafından bir çok uygulama yapılmaktadır. Özellikle Anadolu coğrafyasında yaşayan bir çok insan Hıdır Peygamberin ölümsüzlüğe erişmesine inandıkları ve onu bir şifa kaynağı olarak kabul etmeleri  için ondan bu gecede medet umuyorlar. Hıdırellez’de uygulanan Bir çok halk inancın beraberinde eğlence, yeme ve içme kültürü de eşlik etmektedir. Her ne kadar bu şenliğin kökleri uzaklardan geldiyse, 5 Mayıs gecesinde  saat on ikiyi geçer geçmez dileklerini bir kağıda yazıp sokakta bir gül ağacı arayan insanları görmek mümkündür.
Hıdırellez Bayramınız kutlu olsun